Skup alata za kampanju

Europske nagrade za odgovornu skrb 2019.

Organizacija: Europsko vijeće kemijske industrije

Opis:

Dobitnici su pohvaljeni za trud i inovativne pristupe u postizanju najviših standarda u području sigurnosti, zdravlja i okoliša.

Image
European Responsible Care Awards