Skup alata za kampanju

Digitalizacija rada i utjecaj na sigurnost i zdravlje na radu

Organizacija: Fundacija za izboljšanje pratvenih možnosti

Zemlja: Slovenija

Opis:

E-radionica o digitalizaciji i njezinim posljedicama na sigurnost i zdravlje na radu Sudionici uče kako uvesti digitalizaciju u poduzeće, koji su fleksibilni oblici rada s njom povezani, koje rizike donosi i kada može djelovati kao zaštitni čimbenik.

Image
110.6