Skup alata za kampanju

Digitalni bilten za MSP-ove

Organizacija: Europski savez za digitalna mala i srednja poduzeća

Zemlja: EU

Opis:

Bilten namijenjen MSP-ovima u sektoru IKT-a kako bi se MSP-ove informiralo o događanjima, stajalištima o politikama, anketama EU-a, savjetovanjima, mogućnostima financiranja i drugim vijestima.

Image