Skup alata za kampanju

Uvid u digitalizaciju: interakcija ljudi i podataka

Organizacija: DigitalLead

Zemlja: Danska

Opis:

Mrežni seminar o interakciji čovjeka i podataka (HDI) s naglaskom na vizualizaciji podataka. U ovom se mrežnom seminaru predstavljaju konkretni pristupi za vizualnu interakciju s podatcima te se raspravlja o organizacijskim potencijalima i izazovima u njihovu prihvaćanju i upotrebi u radnom okruženju.

Image
17.7