Skup alata za kampanju

Objava CESI-ja na Twitteru

Organizacija: Europska konfederacija nezavisnih sindikata (CESI)

Zemlja: Belgija

Opis:

Ovom objavom na Twitteru promiče se partnerstvo CESI-ja i EU-OSHA-e te njihov rad kojim se podupiru radnici.

Image
CESI Twitter profile