Skup alata za kampanju

Objava CESI-ja na Twitteru

Organisation: Europska konfederacija nezavisnih sindikata (CESI)

Country: Belgium

Opis:

Ovom objavom na Twitteru promiče se partnerstvo CESI-ja i EU-OSHA-e te njihov rad kojim se podupiru radnici.

Image
CESI Twitter profile