Skup alata za kampanju

Paket vijesti o kampanji o azbestu

Organizacija: Cohezio – Service externe de prévention et de protection au travail

Zemlja: Belgija

Opis:

Članak o nacionalnoj kampanji o podizanju razne osviještenosti o azbestu, uključujući cjelovit paket vijesti s brošurom, plakatom, televizijskim spotom, mobilnom aplikacijom i listovima za prevenciju i informiranje u okviru kampanje.

Image
Asbestos campaign news package