Skup alata za kampanju

Predlošci za slanje e-poruka o mjerama za sprečavanje nezgoda

Organizacija: Holzbau-Deutschland

Zemlja: Njemačka

Opis:

U cilju podizanja razine osviještenosti građevinara, klijenata iz javnog sektora i arhitekata, udruženje Holzbau-Deutschland izradilo je tri ogledna primjerka dopisa. Riječ je o predlošcima koje građevinska poduzeća koja se bave drvom mogu upotrebljavati kada od privatnih i javnih građevinara i urbanista zahtijevaju osiguravanje potrebnih mjera za sprečavanje nezgoda.

Image