Uutiset


02/06/2023

Uudet teknologiat työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä edistämässä: älykkäiden digitaalisten järjestelmien potentiaali työterveyden ja -turvallisuuden alalla

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Älykkäät digitaaliset järjestelmät edistävät työturvallisuutta ja työterveyttä. Tekoälyn, puettavien laitteiden ja laajennetun todellisuuden kaltaisten teknologioiden käyttö yleistyy entisestään työntekijöiden turvallisuuden ja työkyvyn varmistamisessa.

Voit lukea lisää älykkäistä digitaaliteknologioista kolmesta uudesta selvityksestämme.

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seurantaan tarkoitetut älykkäät digitaaliset järjestelmät: tyypit, tehtävät ja tavoitteet -selvityksessä tarkastellaan seurantateknologian, kuten tieto- ja viestintätekniikan, kameroiden, puettavien laitteiden ja älykkäiden henkilönsuojainten, tyyppejä, tehtäviä ja riskejä haittojen minimoinnissa ja työterveyden ja -turvallisuuden edistämisessä.

Vaikka ne ovat yhä enemmän läsnä työpaikoilla, niiden käyttöönotto on edelleen hidasta ja rajallista, kuten osoitetaan selvityksessä Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seurantaan tarkoitetut älykkäät digitaaliset järjestelmät: käyttöönoton optimointi.

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seurantaan tarkoitetut älykkäät digitaaliset järjestelmät: mahdollisuudet ja haasteet -selvityksessä esitetään poliittisille päättäjille ja päätöksentekijöille keskeisiä päätelmiä siitä, miten näiden järjestelmien potentiaalia voidaan vahvistaa ja mahdolliset puutteet minimoida.

Hanke on linjassa tulevan Terveellinen työ 2023–25 -kampanjan kanssa, jossa keskitytään siihen, millaisia vaikutuksia uusilla digitaalitekniikoilla on työhön ja työpaikkoihin.