Værktøjssæt til kampagner

Arrangementer for interessenter

Egnet for:

Alle typer organisationer.

Hvad er de?

Arrangementer som f.eks. rundbordssamtaler, workshopper og konferencer, der har til formål at samle specialister og interessenter for at drøfte et spørgsmål. Eksempelvis eksisterende arbejdsmiljølovgivning eller trusler mod arbejdstagernes sikkerhed, som f.eks. sikker vedligeholdelse.

Fordele

 • Hvert af ovenstående arrangementer er en god mulighed for at styrke samarbejdet med dine partnere.

Hvordan kan de bruges?

 • De er først og fremmest beregnet til udvikling af fælles holdninger blandt deltagere, til deling af information og bedste praksis samt til netværkssamarbejde.
 • De kan have et vist medieelement, men dette er generelt ikke arrangementets primære mål.

Ulemper

 • Arrangementer er normalt begrænset til én målgruppe, så måske passer de ikke helt, hvis du forsøger at nå et bredere publikum.

Rundbordsdiskussioner og workshops

 • De mindste arrangementer er typisk rundbordsdiskussioner og workshops. De er også de mest interaktive. Deres formål er at samle et begrænset antal personer til en diskussion om et emne og at finde frem til noget, man er enig om.
 • Disse er mest hensigtsmæssige, hvis du ønsker at dele viden med en mindre gruppe (op til 50 personer).
 • Disse formater kan anvendes forud for din kampagne til at forberede dig og udvikle kampagneværktøjer, inddrage samarbejdspartnere osv.

Seminarer og oplæringsarrangementer

 • Eksempler på lidt større arrangementer omfatter seminarer og oplæringsforløb. Disse har typisk et mere uddannelsesbetonet aspekt.
 • Der bør være en klar dagsorden eller et specifikt budskab, som arrangøren deler med deltagerne. Deltagerne vil selvfølgelig reagere på budskabet og komme med kommentarer, men det er ikke den samme åbne proces som i en workshop.
 • Dette kan være et godt format, hvis du vil oplære formidlere i et bestemt aspekt af din kampagne.

Konferencer

 • De arrangementer, der potentielt vil omfatte det største antal deltagere, er konferencer.
 • De kan også omfatte et element af mediekommunikation.
 • De kan desuden være åbne for offentligheden.