Værktøjssæt til kampagner

Kampagner – generelt

Egnet for:

Alle typer organisationer.

Hvad er det?

En kampagne er en organiseret indsats for at nå et bestemt mål. Den bruger ofte en række kommunikationsværktøjer for at dele et budskab og øge bevidstheden om et emne. Alle værktøjerne i værktøjssættet kan hver for sig anvendes til at indgå i en kampagne.

Fordele

  • Skab opmærksomhed omkring arbejdsmiljøproblemer og årsagerne til dem blandt ledere, medarbejdere og personer, der rådgiver dem om problemerne, for eksempel sundhedsfaglige personer.
  • Tilbyd praktiske løsninger gennem "god praksis"-modeller.
  • Udbred viden blandt medarbejderne om relevant lovgivning og tilskynd organisationer til at overholde den.
  • Gør medarbejdere opmærksomme på nye risici og mulige løsninger.
  • Find støtte til ændring af lovgivning og vejledninger.
  • Fremhæv din organisation som en arbejdsmiljøautoritet og værdifuld partner.

Ulemper

  • Kan være dyre/tidskrævende at gennemføre

  • Svært at nå mindre grupper

Ingredienser til en vellykket kampagne

Grundlaget for enhver kampagne er et stærkt budskab og klare mål. Disse hjælper dig med at finde ud af, hvem du bør henvende dig til (målgruppen), og hvordan du bedst kan nå dem, dvs. hvilke kampagneværktøjer du bør anvende. Ligesom så meget andet kræver en kampagne en betydelig arbejdsindsats og motivation for at blive virkelig vellykket.