Værktøjssæt til kampagner

Konkurrencer

Egnet for:

Mellemstore til store organisationer.

Hvordan kan det bruges?

Sideløbende med din kampagne kunne der køres en konkurrence om arbejdsmiljørelaterede emner. Det kunne f.eks. være en foto- eller videokonkurrence eller en konkurrence om den bedste arbejdsmiljøgadget.

Fordele

 • Konkurrencen kan være et glimrende værktøj til at støtte din kampagne og styrke dine nøglebudskaber.
 • Gennem konkurrencen kan du skabe interesse for arbejdsmiljørelaterede emner blandt offentligheden.
 • Også unge kunne være interesseret i emnet. Ved EU-OSHA's egen fotokonkurrence i 2011 indsendte knap 1 000 personer deres fotografier til bedømmelse.

Ulemper

 • Denne type konkurrence kræver et internt engagement fra organisationens side:
  • Inddragelse af et bredt publikum
  • Udarbejdelse af udvælgelsesproceduren osv.
  • Det kan også være omkostningskrævende, hvis du overvejer at tilbyde en økonomisk belønning.

Hvem kommer til at deltage?

 • Tænk på målgruppen:
  • Vil du inddrage offentligheden?
  • Eller specifikke grupper (f.eks. kun arbejdstagere, kun unge)

Offentliggørelse af konkurrencen

 • Tænk på, hvordan du når ud til de potentielle deltagere: Overvej at bruge sociale medier, hvis konkurrencen er åben for offentligheden.
 • Opret en konkurrencehjemmeside.

Kriterier for at vinde

 • Tænk på, præcist hvilke kriterier deltagere skal opfylde for at kunne vinde konkurrencen.
 • Vælg den jury, der skal vurdere, om deltagerne opfylder disse kriterier:
  • Forsøg at inddrage en velkendt person til at repræsentere juryen, f.eks. en velrenommeret professionel fotograf i tilfælde af en fotokonkurrence.

Regler og udvælgelsesprocedure

 • Udarbejd en udvælgelsesprocedure. Hvis du vælger at afsætte en særlig del af din hjemmeside til konkurrencen, kan du uploade en tilmeldingsformular der.
 • Sørg for, at reglerne er klare og præcise, og at alle tilmeldingsformularer er forståelige.
 • Hvis du forventer et stort antal deltagere, kan du overveje at opdele udvælgelsesproceduren i to faser:
  • Forhåndsudvælgelse
  • Endelig udvælgelse.

Tidsplan

 • Hvad angår tidsplanen bør du organisere konkurrencen sideløbende med kampagnen.
 • Den sidste del af konkurrencen kan være forbundet med kampagnens afsluttende arrangement.

PR

 • Involver medierne. Giv dem billederne (hvis det er en fotokonkurrence) eller andre visuelle materialer.
 • Arranger interviews med deltagere eller juryen.