Værktøjssæt til kampagner

Platformsarbejde og praksis for social beskyttelse

Organisation: Direktoratet for forskning, studier, evaluering og statistik

Land: Frankrig

Beskrivelse:

Rundbordsdiskussionen fokuserer på de spørgsmål, som onlineplatforme rejser med hensyn til social beskyttelse. Sikrer platformene reelt ikkediskriminerende adgang for arbejdstagere til markedet? Har platformslogikkerne konsekvenser for medarbejdernes fysiske og psykiske helbred? Disse og andre spørgsmål behandles af eksperter og forskere inden for forskellige områder.

Image