Værktøjssæt til kampagner

Europæisk fotokonkurrence

Organisation: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Beskrivelse:

En fotokonkurrence arrangeret af EU-OSHA for at styrke bevidstheden om sunde arbejdspladser og risikoforebyggelse på arbejdspladsen.

Image
European Photo Competition