Campagnetoolkit

Geografisch gebied

Bepaal op welke sectoren of geografische gebieden de campagne wordt gericht.

De meeste VGW-campagnes richten zich op een gespecialiseerde doelgroep (managers in een bepaalde branche, vakbonden, VGW-specialisten enz.). Overweeg zorgvuldig welke specifieke sector u wilt bereiken en de middelen die het meest geschikt zijn voor de betreffende doelgroep.

Het geografische bereik is ook belangrijk. Analyseer waar uw doelgroep zich bevindt en besluit vervolgens of u zich beter kunt richten op regionale of nationale media of dat het voldoende is om te kiezen voor een geografisch beperkt campagnetool, zoals een evenement.

Geographical area