Campagnetoolkit

Uw verwachte resultaten bepalen

Communicatie is het effectiefst wanneer het over praktische en tastbare dingen gaat.

Bedenk hoe u het succes van de campagne kunt meten en een evaluatiesysteem kunt opzetten voordat deze van start gaat.

Door middel van kwalitatieve evaluatie kunt u de publieke perceptie van uw campagne meten. Dit levert geen harde cijfers op, maar het helpt u wel om een beeld te krijgen van de impact van uw campagne, bijvoorbeeld of zich een verschuiving in de houding van uw doelgroep heeft voorgedaan.

Kwalitatieve evaluatie vindt onder meer plaats door:

  • enquêtes via e-mail of internet;
  • telefonische interviews;
  • persoonlijke interviews.

Met kwantitatieve evaluatie meet u het bereik van uw campagne en de zichtbaarheid daarvan.

Kwantitatieve metingen zijn makkelijker als resultaten te presenteren. Bij kwantitatieve evaluatie meet u het succes door te kijken naar:

  • het bereik van uw campagne: hoeveel mensen hebben uw boodschap meegekregen?
  • de zichtbaarheid van uw campagne: hoeveel aandacht hebt u via de media gekregen? Hoeveel artikelen, reportages enz. heeft uw campagne opgeleverd?
Define your expected results