Campagnetoolkit

Opstellen van een plan

Door een plan voor de uitvoering van de campagne op te stellen, kunt u zich op alle noodzakelijke stappen concentreren.

  • Stel meetbare doelstellingen vast.

- Bijvoorbeeld: “Verlaging van stressgerelateerde aandoeningen in callcenters met 10 % in de komende drie jaar”.

  • Richt u op specifieke doelgroepen.

- Bijvoorbeeld: personeelsmanagers bij grotere bedrijven of de eigenaren van kleine of middelgrote ondernemingen.

  • Formuleer een duidelijke boodschap.

- Deze moet worden toegesneden op uw doelgroep en idealiter aanbevelingen bevatten die zij kunnen uitvoeren.

- Bijvoorbeeld: “Uit onderzoek blijkt dat callcenters stressgerelateerde aandoeningen kunnen verminderen door de volgende drie stappen te volgen”.

  • Bepaal welke media het meest geschikt zijn om uw doelgroep te bereiken.

- Overweeg of u gebruik wilt maken van advertenties, direct mail, posters, seminars of bedrijfsbezoeken.

  • Spreek een budget af.

- Reserveer daarin een extra bedrag, bijvoorbeeld 10 %, voor onvoorziene uitgaven.

  • Zoek een goede lanceringsdatum.

- Vermijd daarbij belangrijke feestdagen, zoals de dagen voor kerst, en probeer de campagne te koppelen aan een speciale gebeurtenis of periode om het effect te vergroten.

  • Evalueer uw campagne.

- Leer van uw ervaringen, zodat de volgende campagne nog meer impact heeft.

    Putting a plan togeth