Campagnetoolkit

Belangrijkste campagnedoelstellingen

Wees u bewust van de belangrijkste doelstellingen van uw campagne.

  • Meer bewustzijn creëren van problemen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op het werk, alsook de oorzaken daarvan, onder managers, werknemers en mensen die hen over deze kwesties adviseren, bijvoorbeeld medische deskundigen.
  • Bieden van praktische oplossingen aan de hand van “modellen voor goede praktijken”.
  • Verbeteren van de kennis van werknemers over de relevante wet- en regelgeving en hen aanmoedigen om deze na te leven.
  • Mensen wijzen op nieuwe risico’s en mogelijke oplossingen.
  • Steun zoeken voor veranderingen in de wetgeving of richtsnoeren.
  • Uw organisatie positioneren als gezaghebbend op het gebied van VGW en als een waardevolle partner.
Key campaign objectives