Kampanijos priemonių rinkinys

Išvyka žurnalistams

Tinka:

Nuo vidutinių iki didelių organizacijų

Kas tai?

Žiniasklaidos kelionės metu žurnalistams suteikiama galimybė tiesiogiai dalyvauti su vieta ar konkrečia situacija susijusiuose įvykiuose. Vykdant darbuotojų saugos ir sveikatos kampanijas dažnai organizuojamos žiniasklaidos kelionės, siekiant aplankyti gamyklas ir įmones, galinčias pasidalinti geriausia patirtimi.

Nauda

 • Žiniasklaidos kelionė sudaro žurnalistams galimybę tiesiogiai dalyvauti su vieta ar konkrečia situacija susijusiuose įvykiuose.
 • Žurnalistams patinka sužinoti faktus patiems, užduoti klausimus ir patinka rašyti pasakojimus remiantis realiais pavyzdžiais.

Trūkumai

 • Žurnalistų išvykos organizavimas reikalauja didesnių išlaidų nei kiti komunikacijos būdai.
 • Organizuodami tokią išvyką galite sugaišti daug laiko.

Išvykos rengimas

Rengdami išvyką:

 • pasirinkite atvejo tyrimą (-us) arba išvykos tikslą;
 • pasirinkite vietą;
 • iš anksto pateikite žurnalistams informaciją apie išvyką ir programą, kad jie būtų pasirengę.

Ką pakviesti?

 • Pasirinkite žurnalistus, kuriuos norite pakviesti. Paprastai reikėtų pakviesti specializuotos darbuotojų saugos ir sveikatos srities ir regioninės spaudos atstovus.
 • Pasirinkite bent 8, bet ne daugiau kaip 15 žurnalistų. Ne per mažai, kad organizacinės išlaidos nebūtų per didelės, ir ne per daug, kad nebūtų sunku suvaldyti atskirus žiniasklaidos atstovus.
 • Iš anksto paklauskite žurnalistų, ką jie norėtų pakalbinti ir pamėginkite pasikviesti atitinkamus dalyvius.
 • Pasirinkite žmones, su kuriais susitiksite ir iš kurių bus imamas interviu. Išvyka turėtų suteikti žurnalistams galimybę pasikalbėti su žmonėmis, kurių nuomonės labai skirtingos, kad istorija būtų nušviesta teisingai. Pavyzdžiui, jei rengiate išvyką į gamyklą, galėtumėte padėti žurnalistams susisiekti su vadovu, darbuotoju ar darbuotojų sveikatos ir saugos specialistu.