Skup alata za kampanju

Austrijska strategija za sigurnost i zdravlje na radu za razdoblje 2007. – 2012.

Organizacija: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (Savezno ministarstvo gospodarstva i rada)

Zemlja: Austrija

Opis:

Brošura o austrijskoj nacionalnoj strategiji za sigurnost i zdravlje na radu. Obuhvaćeno je pet tematskih područja: procjena rizika i osviještenost o opasnostima, sprečavanje nezgoda, prevencija bolesti povezanih s radom i profesionalnih bolesti, upute i napredni program osposobljavanja i informiranja o sigurnosti i zdravlju na radu.

Image