Prioritetna područja


Automatizacija zadataka

Nova generacija robotskih sustava umjetne inteligencije (UI) ušla je na tržište rada i pomaže radnicima preuzimanjem svakodnevnih i repetitivnih zadataka. Mogu se upotrebljavati i za obavljanje visokorizičnih i složenih poslova. Izvršavanjem zadataka koje ljudi ne mogu, ne bi trebali ili ne žele obavljati, robotika može zaštititi radnike od štetnih posljedica. Na taj način, radnici također imaju više vremena za učenje novih vještina i kreativniji rad.

Međutim, primjena digitalnih tehnologija za automatizaciju zadataka povezana je i s nizom rizika i izazova. Popis uključuje gubitak čovjekove svjesnosti o stanju, prekomjerno oslanjanje na automatizirane sustave ili mogući gubitak posebnih vještina radnika. Kod radnika se može pojaviti osjećaj gubitka autonomije, strah od gubitka posla i nepovjerenje u sustav. Drugi je izazov potreba za prekvalifikacijom koja uključuje osposobljavanje radnika za uporabu nove robotske tehnologije, uz izbjegavanje gubitka važnih kompetencija.

Uzimajući u obzir spomenute čimbenike, pri uvođenju robotskih sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji za automatizaciju zadataka trebalo bi primijeniti pristup koji podrazumijeva ljudsku kontrolu. Na taj su način radnici osnaženi za upotrebu automatizacije u svoju korist i ujedno zadržavaju kontrolu nad radnim procesom.

Više o tome pročitajte u našim materijalima kampanje.