Prioritetna područja


Upravljanje radnicima uz pomoć umjetne inteligencije

Uspješni rukovoditelji nastoje osigurati produktivnost, motivirati zaposlenike i stvoriti pozitivno ozračje. i sustavi koji se temelje na algoritmima mogu im pomoći kroz automatizaciju zadataka upravljanja na radnom mjestu. Time se može optimizirati organizacija rada kako za poslodavce, tako i za radnike. Primjerice, algoritmi mogu predvidjeti buduću potražnju kupaca što omogućuje prilagodbu rasporeda smjena kako bi se ispunili zahtjevi osoblja te izbjegavanje negativnog učinka nedostatka osoblja. također se može upotrijebiti za dodjelu zadataka radnicima na temelju njihovih sposobnosti i vještina.

Međutim, postoji niz psihosocijalnih rizika koje je potrebno uzeti u obzir. Najčešća se pritužba odnosi na osjećaj radnika da im je smanjena autonomija jer je njihov kapacitet za donošenje odluka ograničen. Smatraju da više nemaju kontrolu nad svojim radom. Osim toga, osjećaju pritisak da rade brže, što uzrokuje stres povezan s radom, zdravstvene probleme i dovodi do nezgoda.

Kako bi se osiguralo da sustavi upravljanja radnicima koji se temelje na umjetnoj inteligenciji imaju pozitivan učinak, važno je surađivati s radnicima na izgradnji povjerenja. To započinje savjetovanjem s radnicima i omogućavanjem da sudjeluju u dizajniranju i provedbi algoritamskih sustava upravljanja. Transparentnost je od presudne važnosti.

Saznajte kako najbolje iskoristiti sustave upravljanja radnicima koji se temelje na umjetnoj inteligenciji iz naših materijala kampanje.