Kampanijos priemonių rinkinys

Partneriai ir tinklaveika

Iš lūpų į lūpas perduodama informacija visada yra veiksmingiausia priemonė. Todėl bendradarbiavimas su autoritetingais partneriais ir „sąjungininkais“ gali padėti toliau skleisti kampanijos žinią.

Išanalizuokite savo tinklui priklausančias organizacijas arba tas, su kuriomis jau dirbote:

  • Ar jos turi patirties konkrečiu jūsų keliamu DSS klausimu?
  • Ar jos jau yra rengusios panašią kampaniją?
  • Ar jos turi komunikacijos kanalų, kuriais galėtumėte perduoti savo žinią?

Jos galbūt galės pasidalinti ne tik savo komunikacijos kanalais, bet ir komunikacine medžiaga, kurią galėtumėte panaudoti ir jūs, arba pamokomis, kurias išmoko agituodamos tuo pačiu klausimu.

Partners and networking