Kampanijos priemonių rinkinys

Išteklių planavimas

Kampanijoms neišvengiamai reikia laiko ir pinigų. Ar turite jų pakankamai, kad galėtumėte tinkamai išplėtoti norimą klausimą?

Kampanija veiksminga tada, kai kuo geriau išnaudojami turimi ištekliai. Tai galėtų būti:

  • galimi partneriai ir „sąjungininkai“;
  • finansiniai ištekliai (biudžetas);
  • turimos informacijos platinimo ir (arba) komunikacijos priemonės;
  • turimi vidaus ištekliai.

Gerai apgalvokite, kokius išteklius jau turite, ir kaip juos geriausiai panaudoti savo kampanijoje. Jūsų turimas biudžetas taip pat lems jūsų kampanijos mastą ir apimtį.

Mapping your resources