Kampanijos priemonių rinkinys

Geografinė sritis

Pasirinkite, kokius sektorius ar geografinę sritį įtraukti

Dauguma DSS kampanijų būna skirtos specialiai tikslinei auditorijai (konkrečios pramonės srities vadovams, profesinėms sąjungoms, DSS specialistams ir kt.). Atidžiai pagalvokite, kokį sektorių norite pasiekti ir kokiomis priemonėmis geriausiai pasieksite savo tikslinę auditoriją tame sektoriuje.

Geografinis aspektas taip pat svarbus. Pagalvokite, kur yra jūsų tikslinė auditorija, tada nuspręskite, ką pasirinkti, – regioninę ar nacionalinę žiniasklaidą, o gal susitelkti į ribotos geografinės aprėpties priemones, pvz., renginius.

Geographical area