Kampanijos priemonių rinkinys

Apibrėžkite numatomus rezultatus

Komunikacija veiksmingiausia, kai ji susijusi su praktišku ir apčiuopiamu dalyku.

Pagalvokite, kaip galėtumėte įvertinti kampanijos sėkmę, ir prieš pradėdami kampaniją įtraukite į ją vertinimo sistemą.

Atlikdami kokybinį vertinimą sužinosite, kaip visuomenė vertina jūsų kampaniją. Toks vertinimas nesuteiks tikslių skaičių, bet padės suprasti kampanijos poveikį, pavyzdžiui, sužinoti, ar tikslinės auditorijos požiūris pasikeitė.

Kokybinio vertinimo priemonės gali būti:

  • apklausos e. paštu arba internetu,
  • interviu telefonu,
  • interviu vietoje.

Atlikdami kiekybinį vertinimą išmatuosite savo kampanijos pasiekiamumą ir matomumą.

Kiekybinio vertinimo rezultatus pateikti lengviau. Atliekant kiekybinį vertinimą galima išmatuoti sėkmę, išanalizuojant:

  • savo kampanijos pasiekiamumą – kiek žmonių išgirdo jūsų žinią?
  • savo kampanijos matomumą – kokį matomumą pasiekėte per žiniasklaidą? Kiek straipsnių, ataskaitų ir kt. sukurta apie jūsų kampaniją?
Define your expected results