A témáról


Hogyan kezelhető?

A váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzhetők és kezelhetők. A probléma leküzdésében kulcsfontosságú az integrált megközelítés – a  munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi keretirányelv elvei alapján –, valamint a munkavállalókat és a munkáltatókat egyaránt bevonó prevenciós kultúra előmozdítása.

  • Munkahelyi kockázatok értékelése: z alapvető a sikeres megelőzés érdekében, és magában kell foglalnia az előkészítést, az értékelést, valamint a megelőző és a védelmi intézkedések végrehajtását. A kockázatértékelési eljárást rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, és aktualizálni kell.
  • Megelőző intézkedések ötvözése a kockázatok felszámolása/kezelése érdekében: ezt minden munkahelyen kiemelten kell kezelni. Mivel a váz- és izomrendszeri megbetegedéseket több tényező okozza, a legjobb a kombinált megközelítés, például olyan intézkedésekkel, amelyek a munkahelyre (pl. ergonómia), a munkaszervezésre (pl. szünetek engedélyezése), a pszichoszociális tényezőkre (pl. a munkavállalók saját munkatempóban dolgoznak) és a munkavállalókra (pl. képzés a helyes testtartásról) irányulnak.
  • A munkavállalói részvétel ösztönzése: munkavállalókat be kell vonni a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos kockázatok és prevenciós megoldások meghatározásába, ezáltal is segítve a vállalkozásokat abban, hogy átfogó politikát dolgozzanak ki a váz- és izomrendszeri megbetegedések kezelésére. Az EU-OSHA váz- és izomrendszeri megbetegedésekről folytatott munkahelyi vitákhoz kidolgozott s vitaindítói  felhasználhatók a munkahelyen vagy képzés közben folytatandó csoportos beszélgetések elősegítésére.

Az „Egészséges munkahelyek: Legyen könnyebb a teher!” kampány részeként gyakorlati eszközökből, útmutató anyagokból és a helyes gyakorlatra vonatkozó példákból álló adatbázist  hoztunk létre a munkavállalói részvétel előmozdítása és a munkahelyek váz- és izomrendszeri megbetegedések kezelésében való támogatása érdekében. Az Eszközök és kiadványok fejezetben további hasznos kampányanyagok és kiadványok érhetők el..