Helyes Gyakorlatok Megosztása


helyes gyakorlatok megosztásayes gyakorlatok megosztásayes gyakorlatok megosztásayes gyakorlatok megosztásaA hivatalos kampánypartnerek Helyes Gyakorlatok Megosztása rendezvénye a szó szoros értelmében alulról szerveződő kezdeményezés, amelyet a kampánypartnerek abbéli igénye hívott életre, hogy egyre szorosabbra fűzzék együttműködésüket, ezáltal szervezeteiknél jobb biztonságot és egészségvédelmet érjenek el. A kezdeményezés sikeressége a 2012-es indulása óta töretlen.

Az Ügynökség nagyon szívesen támogatja ezt a kezdeményezést, mert lehetőséget lát benne „Egészséges munkahelyek” kampányai időbeli fenntarthatóságára és valódi változások munkahelyi szintű előidézésére. Ezért 2012-ben segített a ma már legalább évente két alkalommal ülésező különleges irányítócsoport felállításában.

Az EU-OSHA és hivatalos kampánypartnerei 2013 óta minden második évben megrendezik az Egészséges munkahelyek kampány Helyes Gyakorlatok Megosztása rendezvényt és ünnepséget, ahol a biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos helyes gyakorlatok börzéje mellett a jobb biztonsági és egészségvédelmi gyakorlatok előmozdítását segítő fő teljesítménymutatókról is eszmecsere folyik. Emellett egyes különösen elkötelezett kampánypartnerek évente is rendeznek Helyes Gyakorlatok Megosztása rendezvényeket saját helyszíneiken, amelyekre a tapasztalatok megvitatása céljából meghívják a többi kampánypartnert.

A kampánypartnerek aktív szerepvállalása és elkötelezettsége példaértékű – Európa-szerte láttak vendégül vagy szerveztek rendezvényeket, illetve vettek azokon részt. E rendezvények minden alkalommal gondolatébresztő vitáknak és új elképzeléseknek adhatnak teret.