A témáról


Kit kell bevonni a munkával töltött élet fenntarthatóságának népszerűsítésébe?

A hatékony munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás érdekében mindenkinek – munkáltatóknak, vezetőknek és munkavállalóknak – a „fedélzeten kell lennie”. Ez különösen fontos akkor, amikor a veszélyes anyagokról van szó, hiszen a kockázatok figyelmen kívül hagyása súlyos közvetlen következményekkel jár a munkavállalók egészségére és a vállalkozások fennmaradására.

  • Munkáltatók esetén a veszélyes anyagokkal összefüggő minden lehetséges veszélyforrás azonosítására irányuló kockázatértékelések elvégzése törvényi kötelezettség. Biztosítaniuk kell, hogy a kockázatkezelés a megelőző intézkedések hierarchiájával történik.
  • vezetőknek motiválniuk kell a munkavállalókat a bekapcsolódásra. Biztosítaniuk kell a dolgozók rendszeres oktatását, valamint az egyszerűen használható erőforrásokat.
  • munkavállalóknak meg kell érteniük a lehetséges kockázatokat, jól tájékozottnak kell lenniük bármilyen megelőző intézkedésről, érezniük kell, hogy nyugodtan szólhatnak aggályaikról, és a megoldáskeresésben tevékeny részvételre kell őket buzdítani.

A megelőzési kultúra kialakítása kulcsfontosságú. Határozott vezetői szerepvállalással, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem iránti elköteleződésükkel a munkáltatók és vezetők olyan munkakörnyezetet tudnak létrehozni, amely mindenkit arra ösztönöz, hogy komolyan vegye a biztonságot és egészségvédelmet, továbbá együttműködjön a kockázatok meghatározásában és leküzdésében.