A témáról


Hogyan kezelhetők a veszélyes anyagok?

Az Európa-szerte a munkahelyeken a veszélyes anyagok okozta egészségkárosodások, balesetek és halálesetek sikeres megelőzése érdekében megelőzési kultúrát kell kialakítani. Minden érintettnek tisztában kell lennie a veszélyekkel, a kockázatokkal, és kötelezettséget kell vállalnia azok kezelése vagy megelőzése iránt.

  • Tudatosság növelése: ez kiemelt fontosságú. A munkahelyeken mindenkinek ismernie kell a veszélyes anyagokat, az azok által jelentett veszélyeket és kockázatokat, valamint a kockázatok csökkentésének vagy kiküszöbölésének módjait.
  • Kockázatértékelés: a megelőzés felé vezető első lépés. Ebbe be kell vonni a munkáltatókat, a vezetőket és a munkavállalókat. A veszélyes anyagok által jelentett veszélyek és kockázatok gyakran összetetettek, így a kockázatok meghatározásakor sokféle tényezőt kell mérlegelni. A kockázatértékeléseket naprakészen kell tartani: a munkakörnyezet megváltoztatása módosítja a veszélyes anyagok expozíciójának lehetőségét is.
  • Jogszabályi háttéra munkáltatóknak a dolgozók veszélyes anyagoktól történő megóvására nézve fennálló törvényes felelősségét rögzíti. A munkáltatóknak tisztában kell lenniük a megelőző intézkedések hierarchiáját is tartalmazó jogszabályi háttérrel.
  • Gyakorlati eszközök és útmutatása veszélyes anyagok helyes kezelésével kapcsolatban nyújtanak gyakorlati segítséget. Az „Egészséges munkahelyek” kampány weboldalán számos ilyen eszköz és helyes gyakorlatokról szóló példa található.