A témáról


A probléma jellege

2030-ra a teljes munkaerő legalább 30%-át várhatóan több európai országban az 55–64 éves korosztály fogja képviselni. A nyugdíjkorhatárt számos tagállamban megemelik, és ezért sok munkavállalónak hosszabb ideig kell dolgoznia. Gondoskodni kell tehát arról, hogy a munkával töltött életünk során végig biztonságos és egészséges munkakörülmények között dolgozzunk.

Az Európa 2020 stratégia szerint a demográfiai változás egyike azoknak a jelentős problémáknak, amelyekkel Európa szembenéz. Ennek kezelésére az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiája olyan intézkedéseket körvonalaz, amelyek elősegítik a bevált gyakorlatok terjedését, és valamennyi munkavállaló esetében javítják a munkahelyi biztonság és egészségvédelem feltételeit.

Az idősödő munkaerő különféle kihívásokat támaszt a munkavédelem kezelésében érintettek számára:

  • A munkával töltött évek meghosszabbítása azzal járhat, hogy a munkavállalók hosszabb ideig vannak kitéve a kockázatoknak.
  • Több munkavállaló fog krónikus egészségi problémáktól szenvedni és különös figyelmet igényelni.
  • Az idősebb munkavállalók sokkal jobban ki vannak téve bizonyos biztonsági és egészségi veszélyeknek.
  • A munkával összefüggő egészségügyi problémák nagy arányát figyelembe kell venni bizonyos ágazatokban és munkakörökben, amelyek nehéz fizikai és szellemi terheléssel, kézi munkával vagy a szokásostól eltérő munkaidővel járnak.
  • A munkaképtelenség megelőzése, a rehabilitáció és a munkába való visszatérés kiemelt fontossággal bír.
  • A társadalom szintjén szükséges foglalkozni az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetéssel.