A témáról


Miről van szó?

A digitális technológiák történelmünk minden eddigi innovációjánál gyorsabb ütemben haladva alakítják társadalmunkat és mindennapi életünket. A digitális technológia számos munkahelyen és minden ágazatban egyre több lehetőséget kínál a munkavállalók és a munkáltatók számára, ugyanakkor a biztonság és az egészségvédelem szempontjából nagyobb kihívásokat és kockázatokat is jelent.

Az EU-OSHA 2019. évi ESENER-felmérése alapján az EU-ban a vállalatok túlnyomó többsége integrálta a digitális technológiákat a tevékenységeikbe, és csak a vállalatok 6%-a számolt be arról, hogy egyiket sem használja azok közül. A robotok, laptopok, okostelefonok és egyre fokozódó használata ellenére azonban négyből csak kevesebb mint egy munkahelyen (24%) folynak viták az ilyen technológiáknak a munkavállalók biztonságára és egészségére gyakorolt lehetséges hatásairól.

A figyelemfelkeltést, gyakorlati erőforrások biztosítását és az érdekelt felek összehozását célul kitűző 2023–2025-ös Egészséges munkahelyek kampány összhangban van az Európai Bizottságnak a megelőzési kultúra előmozdítása érdekében született „Vision Zero” (zéró-elképzelés) elnevezésű megközelítésével. Emellett az EU-OSHA által a 2020–2023-as, digitalizációról szóló munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi áttekintéssel kapcsolatban végzett kutatásokra is támaszkodik.