A témáról


Kit kell bevonni a munkával töltött élet fenntarthatóságának népszerűsítésébe?

A lényeg, hogy mindenkit – a munkáltatókat, a vezetőket és a munkavállalókat egyaránt – bevonjanak a mindenki számára biztonságos és egészséges munkahelyi környezet megteremtését szolgáló együttműködésbe.

A vezetőknek lehetővé kell tenniük a munkavállalók számára, hogy problémákat vessenek fel, és ösztönözniük kell őket, hogy segítsenek megoldást találni. A jó vezető inspirálja és motiválja a munkavállalókat, ismeri erősségeiket és gyenge pontjaikat, ösztönzi őket, hogy a közös célokért munkálkodjanak. Alapvető fontosságú az olyan támogató környezet kialakítása, amelyben jó a közhangulat, a vállalkozáson belül az idős és a fiatal munkavállalók együttműködnek és megfelelően kommunikálnak egymással.

munkavállalók segíthetik a problémák azonosítását, valamint a megoldások megtalálását és végrehajtását, ha megosztják a munkahellyel kapcsolatos ismereteiket a munkáltatókkal és a vezetőkkel. A munkavállalókkal folytatott egyeztetés – és az így kialakított, bizalmon és tiszteleten alapuló légkör – a sikeres kockázatkezelés kulcsa.

Az emberierőforrás-menedzsment és a munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős vezetés közötti együttműködés különösen fontos az idősödés és a munkaerő sokfélesége által jelentett kihívások megoldásában. Az emberi erőforrásokkal – például a munka és a magánélet egyensúlyával, a munkaidővel, az egész életen át tartó tanulással és a szakmai előmenetellel – kapcsolatos szabályok komoly hatással vannak a munkavédelemre. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az emberi erőforrásokkal kapcsolatos szabályok minden munkavállaló jellemzőit, igényeit és motivációit figyelembe véve minden korosztály tekintetében támogassák a munkavédelem kezelését.