Vijesti


12/04/2024

Prijavite se na natječaj za dodjelu nagrada za dobre prakse na mjestu rada u digitalno doba!

Image

© EU-OSHA

Nagrade za dobre prakse za zdrava mjesta rada, čija se dodjela organizira u suradnji s našim nacionalnim kontaktnim točkama, priznanje su svim organizacijama širom Europe za njihove inovativne pristupe kojima se promiče dobrobit radnika. Primjerima dobre prakse trebali bi se aktivno sprječavati rizici za sigurnost i zdravlje radnika povezani s uvođenjem digitalnih tehnologija na radu. Nakon izlučnih natječaja u svakoj zemlji sudionici, europski žiri potom odabire konačne pobjednike.

To je savršena prilika za sudjelovanje u novoj kampanji za siguran i zdrav rad u digitalno doba, razmjenu dobrih praksi diljem Europe i pronalaženje nadahnuća u drugima.

Provjerite rokove za izlučne nacionalne natječaje i dodatne informacije o natječaju.

Preuzmite obrazac za prijavu