Campagnetoolkit

Campagne “Preventie van beroepsgevaren door werkmachines en -uitrusting”

Organisatie: ACT

Land: Portugal

Beschrijving:

In de campagne “Preventie van beroepsgevaren door werkmachines en -uitrusting” wordt een minimaal beschermingsniveau bepaald voor de veiligheid van werknemers. Ook draagt de campagne bij aan vrije en eerlijke mededinging op de interne markt.

Image
"Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment" Campaign