Campagnetoolkit

Een meertalige e-gids over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk voor een vergrijzende beroepsbevolking

Organisatie: EU-OSHA Land

Land: EU

Beschrijving:

De e-gids voor de campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 bevat praktische informatie, tips en voorbeelden in verband met de vergrijzing van de beroepsbevolking en de mogelijkheden die daaruit voort kunnen komen. De e-gids is afgestemd op vier verschillende doelgroepen: werkgevers, werknemers, HR-managers en Arbo-professionals.

Image
A multilingual e-guide on managing safety and health at work for an ageing workforce