Campagnetoolkit

Oostenrijkse strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012

Organisatie: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (Bondsministerie van Economische Zaken en Arbeid)

Land: Oostenrijk

Beschrijving:

Een brochure over de Oostenrijkse nationale VGW-strategie. Hierin wordt ingegaan op vijf vastgestelde thema’s: risicobeoordeling en bewustzijn van gevaren, preventie van ongevallen, preventie van werkgerelateerde en beroepsziekten, instructie en gevorderde opleiding, en informatie over veiligheid en gezondheid op het werk.

Image