Campagnetoolkit

Vierde internationale professioneel-wetenschappelijke conferentie

Organisatie: Is-Soċjetà Ewropea tal-Inġiniera tas-Sigurtà

Land: Kroatië

Beschrijving:

Dit evenement was gewijd aan veiligheid en gezondheid op het werk in Kroatië. De sprekers gingen in op wetgeving op het gebied van VGW en vergeleken maatregelen in Kroatië en Servië. Het maken van deze vergelijkingen was een goede manier om na te denken over VGW in het algemeen en over manieren om in beide landen om te gaan met een vergrijzende beroepsbevolking. Ook werd tijdens het evenement de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” uitgelicht en werden er goede praktijken van verschillende Kroatische organisaties gedeeld. Er waren 80 deelnemers uit drie landen.

Image
4th International Professional-Scientific Conference