Campagnetoolkit

Gedrukte reclame

Benefits

 • Als u een advertentie koopt in een tijdschrift met een grote oplage, vergroot u de kans dat u een breed publiek bereikt.
 • Ook kunt u kiezen tussen dag-, maand- en kwartaalbladen, afhankelijk van uw doelgroep en hun leesgewoonten.

Beperkingen

 • Gedrukte advertenties zijn doorgaans duur, maar als u een mediapartnerschap hebt, kunt u mogelijk gunstiger tarieven bedingen.
 • Vergeet niet dat de meest gevraagde pagina’s (de omslag en rechterpagina’s) ook de duurste zijn.

Kies de meest geschikte publicaties

 • Denk goed na in welke krant of tijdschrift u de advertentie wilt plaatsen.
 • Houd hierbij rekening met uw doelgroep en de publicaties die zij waarschijnlijk lezen.
  • Als u bijvoorbeeld een algemeen publiek wilt bereiken, ligt een landelijk dagblad het meest voor de hand.
  • Als u zich echter richt op VGW-managers, dan kunt u de advertentie beter in een passend vaktijdschrift plaatsen.

Visuele vormgeving

 • Neem eerst een besluit over de algemene “look & feel” van uw campagne (zoals logo, slogan, kleurstelling enz.). Het doel is om in al het campagnemateriaal dezelfde visuele identiteit te hanteren.
 • U moet ervoor zorgen dat als mensen informatie over uw campagne ziet, zij deze ongeacht het formaat als zodanig kunnen herkennen.
 • De visuele vormgeving moet de aandacht trekken en aansluiten bij uw boodschap. In de kop moet alle essentiële informatie al besloten zijn. In veel gevallen is dat immers het enige wat mensen lezen.

Achterliggend concept

Een advertentie moet gebaseerd zijn op een concept. Dat kan een goed gevonden beeld zijn of een pakkende titel die uw boodschap onderstreept en de aandacht van de lezer trekt.

Inhoud en opmaak

 • Houd goed rekening met de grootte van de tekst en de ruimte die deze inneemt in verhouding tot de hele advertentie. Als een advertentie van een kwartpagina in een tijdschrift plaatst, moet u extra goed opletten dat de kop goed leesbaar is. Houd de gewone tekst kort, liefst niet meer dan 200 woorden.
 • Neem een “strijdkreet” op: vertel lezers wat u van hen verwacht. Dat kan in de kop zijn, maar hij kan ook onder aan de boodschap staan.
 • Geef altijd aan waar lezers meer informatie kunnen vinden. Verwijs mensen naar de relevante website.
 • Als u gebruikmaakt van foto’s, zorg dan dat deze de juiste resolutie hebben. Een korrelig beeld is geen goede reclame. Zorg ervoor dat u over de beeldrechten beschikt en vermeld zo nodig de naam van de fotograaf.

Externe hulp

Als serieus wilt investeren in gedrukte reclame, doet u er waarschijnlijk goed aan een communicatie-/reclamebureau in de arm te nemen om het reclameconcept te ontwikkelen.

Voorbeeld van best practice

De wereld-aids-dag met zijn rode lint is het symbool geworden van de strijd tegen hiv/aids. Uw doel moet zijn om bij mensen een vergelijkbaar soort associatie op te roepen. Zij moeten naar uw communicatiemateriaal, het logo en de kleuren kijken en onmiddellijk denken: “Ja, dat is de campagne voor XXX”.