Kampanijos priemonių rinkinys

Pagrindiniai kampanijos tikslai

Nepamirškite pagrindinių savo kampanijos tikslų.

  • Didinti vadovų, darbuotojų ir atitinkamais klausimais jiems patariančių žmonių, pavyzdžiui, medicinos specialistų, informuotumą apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) problemas ir jų priežastis.
  • Pateikti praktinių sprendimų pasitelkiant „gerosios patirties modelius“.
  • Gilinti darbuotojų žinias apie atitinkamus teisės aktus ir skatinti organizacijas jų laikytis.
  • Įspėti žmones apie naujus pavojus ir galimus sprendimus.
  • Sulaukti palaikymo vykdant teisės aktų ar gairių pakeitimus.
  • Pateikti savo organizaciją kaip DSS įstaigą ir vertingą partnerę.
Key campaign objectives