Leidiniai


Išmaniosios skaitmeninės darbuotojų saugos ir sveikatos stebėjimo sistemos: diegimas darbo vietose

Naujos skaitmeninės DSS stebėsenos sistemos negali pakeisti esamų DSS procedūrų; sėkmingas skaitmeninės DSS stebėsenos sistemų panaudojimas priklauso nuo tinkamo jų diegimo, taip pat nuo darbo vietų aprūpinimo pagalbiniais ištekliais (praktikos kodeksais, rekomendaciniais dokumentais ir (arba) vadovais, mokymo medžiaga, rinkodaros medžiaga ir atvejų tyrimais).

Šioje apžvalgoje pateikiamos rekomendacijos dėl pagrindinių sąlygų, kuriomis įmonės gali veiksmingai įdiegti ir integruoti skaitmeninės DSS stebėsenos sistemas darbo vietoje.

Download PDF file in: