Studije slučaja


Rizici za zdravlje i sigurnost na radu pri pregledavanju internetskog sadržaja koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi

Pregledavanje internetskog sadržaja koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi stresan je, emotivno i fizički zahtjevan posao koji može dovesti do mišićno-koštanih poremećaja. Digitalne radne platforme ne traže rješenja za takve ozbiljne rizike za sigurnost i zdravlje na radu ili to čine u nedovoljnoj mjeri.

U ovoj se studiji slučaja istražuju rizici za sigurnost i zdravlje na radu koje ovaj relativno novi način rada predstavlja za radnike putem platforme. Proučavaju se i načini na koji se ti rizici mogu spriječiti ili ublažiti, s naglaskom na praksama i mjerama koje platforme provode.

Download pdf icon in: