Publikacije


Rad na digitalnim platformama, sigurnost i zdravlje na radu – sažetak politike

Sve veći broj osoba zapošljava se na digitalnim radnim platformama. Ovaj pregled sadržava definicije i opis rada i radnika na digitalnim platformama. Usto, u njemu se razmatraju sigurnosni i zdravstveni rizici povezani s tim oblikom rada, koji proizlaze npr. iz digitalnog nadzora, pritiska u pogledu rezultata rada te nesigurnosti radnog mjesta.

U izvješću se naglašava kako većina radnika na tim platformama ima status „samozaposlenih”, što znači da često nisu zaštićeni propisima EU-a ili država članica o sigurnosti i zdravlju na radu, a to ima posljedice na sprječavanje sigurnosnih i zdravstvenih rizika na radu i upravljanje njima. Raspravlja se o novim inicijativama i zakonodavstvu kojima se nastoji poboljšati radne uvjete i zaštititi radnike na digitalnim platformama.