Vijesti


28/02/2024

Više od 90 partnera iz cijele Europe surađuje u stvaranju sigurne i zdrave digitalne budućnosti rada

Image

© EU-OSHA

Organizacije iz različitih sektora koje djeluju na paneuropskoj razini prijavile su se za Kampanju za zdrava radna mjesta za razdoblje 2023. – 2025. kao službeni partneri kampanje. Ta poduzeća i udruge iz javne i privatne domene imaju ključnu ulogu u poticanju uspjeha kampanje putem aktivnosti za podizanje svijesti, suradnje i inovacija.

Pridružuju se središnjicama EU-OSHA-e, EEN-ovim ambasadorima za sigurnost i zdravlje na radu i medijskim partnerima koji su ključni partneri kampanje na nacionalnoj razini.

Svi su partneri predani promicanju sigurnog i zdravog digitalnog rada, a njihova je podrška ključna kako bi se osigurala dobrobit radnika na digitaliziranom radnom mjestu.

Saznajte više o službenim partnerima kampanje u priopćenju za medije.

Upoznajte sve partnere kampanje