Værktøjssæt til kampagner

Definer dine forventede resultater

Kommunikation er mest effektiv, når den er relateret til noget praktisk og håndgribeligt.

Tænk over, hvordan du vil måle din kampagnes succes, og byg et evalueringssystem ind i din kampagne, før du skyder den i gang.

Ved en kvalitativ evaluering måler man offentlighedens opfattelse af din kampagne. Den giver ikke tørre tal, men hjælper dig med at forstå din kampagnes effekt, for eksempel om der har været en holdningsændring i din målgruppe.

Kvalitative tiltag omfatter:

  • undersøgelser via e-mail eller online
  • telefon-interviews
  • interviews på stedet

Ved en kvantitativ evaluering måler man din kampagnes udbredelse og synlighed.

Kvantitative mål er nemmere at præsentere som resultater. Kvantitativ evaluering kan måle succes ved at se på:

  • kampagnens udbredelse: Hvor mange personer hørte dit budskab?
  • kampagnens synlighed: Hvor stor synlighed opnåede du via medierne? Hvor mange artikler, reportager etc. genererede din kampagne?
Define your expected results