Værktøjssæt til kampagner

Fastsættelse af mål

Inden du udarbejder din kampagnes specifikke budskab og de nødvendige understøttende argumenter, skal du have et klart mål på plads.

Et klart mål vil hjælpe dig med at:

  • formulere et bedre budskab
  • strukturere din kampagne
  • tjekke, hvor vellykket din indsats har været efter kampagnen.

Hold dit mål rimeligt specifikt og realistisk med hensyn til de ressourcer du har til rådighed. Her er nogle parametre, der kan hjælpe dig med at fastsætte dit mål:

  • Mediedækning – "Jeg vil have min kampagne offentliggjort i de vigtigste arbejdsmiljømedier i mit land".
  • Ændret adfærd blandt målgruppen – "Jeg vil opfordre alle mine medarbejdere til at bære værnemidler hele tiden".
  • Antal personer, der nås af kampagnen – "Jeg vil tiltrække 500 Facebook-fans".

Når du har fastlagt dine mål, kan du finde ud af, hvordan du bedst kan opfylde dem.

Deciding objectives