Publikation


Fremme af accepten af AI-baserede systemer på arbejdspladsen og minimering af de organisatoriske konsekvenser

Med enhver ny teknologi, der indføres på arbejdspladsen, kan der opstå nye arbejdsmiljørisici for arbejdstagerne. Selv om nogle kan være synlige i forbindelse med indførelsen heraf, vil andre måske først opstå med tiden.

I dette policydokument drøftes fordelene ved resilience engineering. Konstant overvågning af systemets kritiske komponenter, afdækning af områder, der kan forbedres, håndtering af afbrydelser og læring baseret på erfaringer er alle grundlæggende aspekter inden for resilience engineering. De kan anvendes af virksomheder for at bidrage til arbejdstagernes accept og korrekte anvendelse af nye robotsystemer eller AI-baserede applikationer.

Download pdf icon in: