Publikation


Avanceret robotteknologi og AI-baserede systemer på arbejdspladsen: udfordringer og muligheder på arbejdsmiljøområdet ud fra konkrete eksempler på implementering

Indførelsen af eller AI-baserede systemer på arbejdspladsen medfører udfordringer, risici og muligheder på arbejdsmiljøområdet både for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Dette policydokument beskriver generelle erfaringer fra virksomheder, der har taget disse teknologier i brug, indvirkningen heraf på medarbejdernes trivsel, sociale interaktioner, skærmtid, variation af arbejdsopgaver og mere på arbejdspladsen. Selvom de specifikke fysiske, organisatoriske og psykosociale faktorer i spil kan variere afhængigt af sektoren, tyder dokumentationen på, at mulighederne opvejer udfordringerne eller risiciene på arbejdsmiljøområdet.

Download PDF file in: