Prioriterede områder


Fjern- og hybridarbejde

er, når en arbejdstager arbejder uden for arbejdsgiverens lokaler, herunder hjemmefra, ved hjælp af digitale teknologier som f.eks. pc'er, smartphones, laptops, softwarepakker og internettet. Når fjernarbejde kombineres med arbejde fra arbejdsgiverens lokaler, kaldes det hybridarbejde.

Arbejdstagere, der udfører fjernarbejde, nyder godt af mere autonome og fleksible arbejdstider, men dette kan også give visse udfordringer. For det første kan psykosociale risici (som følge af fysisk afskærmning, arbejdsintensivering, uregelmæssige arbejdstider og ubalance mellem privatliv og arbejdsliv) medføre stress og psykisk sygdom. For det andet øger længerevarende stillesiddende arbejde den fysiske risiko for muskel- og skeletbesvær, f.eks. lændesmerter.

Det er ikke let for arbejdsgivere at udføre traditionelle vurderinger af sundheds- og sikkerhedsrisici i arbejdstageres hjem, men risikovurderinger er mere nødvendige end nogensinde før. Det er derfor vigtigt at opnå større viden om god praksis og nyttige værktøjer på arbejdsmiljøområdet, når det gælder fjernarbejde.

Læs mere om risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i forbindelse med fjern- og hybridarbejde, og hvordan de kan forebygges eller begrænses.