Prioriterede områder


Personaleledelse ved hjælp af kunstig intelligens

Succesfulde ledere tilstræber at sikre produktivitet, motivere medarbejderne og skabe en positiv atmosfære. og algoritmebaserede systemer kan hjælpe ledere ved at automatisere ledelsesopgaver på arbejdspladsen. Dette kan optimere arbejdets tilrettelæggelse for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Algoritmer kan f.eks. forudsige kunders fremtidige efterspørgsel, så arbejdstider kan planlægges på en måde, der opfylder behovet for personale og undgår de negative virkninger af underbemanding. kan også anvendes til at fordele opgaver på arbejdstagerne ud fra de enkeltes kompetencer og færdigheder.

En række psykosociale risici skal dog tages i betragtning. Den hyppigste klage fra arbejdstagerne, er at de oplever en lavere grad af autonomi på grund af begrænset beslutningsdygtighed. De oplever, at de ikke længere har kontrol over deres arbejde. Desuden føler de sig presset til at arbejde hurtigere, hvilket medfører arbejdsrelateret stress, sundhedsproblemer og ulykker.

For at sikre, at AI-baserede personaleledelsessystemer har en positiv indvirkning, er det vigtigt at stå side om side med arbejdstagerne for at opbygge . Det gøres ved først at lytte til arbejdstagerne og give dem mulighed for at deltage i udformningen og implementeringen af algoritmiske ledelsessystemer. Gennemsigtighed er afgørende.

Vores kampagnemateriale indeholder yderligere information om, hvordan man får mest muligt ud af AI-baserede personaleledelsessystemer.