Prioriterede områder


Intelligente digitale systemer

Takket være brugen af sensorer er sikkerheden på arbejdspladser blevet væsentligt forbedret. beskytter arbejdstagere ved at opretholde og øge sikkerheden på arbejdspladsen i potentielt farlige sektorer. Eksempler på dette er intelligente personlige værnemidler, wearables, som kan opdage tidlige tegn på fysisk og mental træthed og muskeltræthed, samt mobile og stationære systemer, der anvender sensorer eller kameraer til at registrere farer.

Selv om disse teknologier er udformet med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet, indebærer de også udfordringer og risici. Arbejdstagere kan for eksempel føle, at de mister kontrollen over de opgaver, de udfører, og bliver for afhængige af teknologi. Denne overdrevne afhængighed af teknologi kan føre til, at der opstår fejl, og øge risikoen for ulykker. Data, der indsamles af de digitale systemer, kan være urigtige, begrænsede eller ligefrem indeholde systematiske fejl. Desuden indsamler disse systemer meget følsomme personoplysninger, der kan misbruges til at overvåge arbejdstagere.

For at imødegå alle disse problemer er det vigtigt at lytte til arbejdstagerne og disses repræsentanter i alle faser – fra udformningsfasen til implementeringen.

Læs mere i vores kampagnemateriale.